Gezondheid

“Weer hoop geven aan patiënten op wachtlijsten in heel Europa” Verklaring van Vytenis Andriukaitis ter gelegenheid van de Europese Dag voor orgaandonatie en ‑transplantatie

Op 9 september vieren we de 18e Europese dag voor orgaandonatie en ‑transplantatie. Ik ben in Litouwen, op een evenement ter gelegenheid van de 30e verjaardag van de eerste harttransplantatie in het land. Het is voor mij een emotioneel moment omdat ik 30 jaar geleden, als jonge chirurg, het voorrecht […]

Verklaring van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing Christos Stylianides ter gelegenheid van de internationale dag van de humanitaire hulp 2017

De Europese Unie zet zich in voor de veiligheid van hulpverleners en staat jaarlijks stil bij de internationale dag van de humanitaire hulp door zich aan te sluiten bij de wereldwijde campagne ter ere van hulpverleners die elke dag weer hun leven in de waagschaal stellen om dat van anderen […]

Vragen en antwoorden: systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF — Rapid Alert System for Food and Feed)

Bijna veertig jaar geleden, in 1979, is het systeem voor snelle waarschuwingen voor levensmiddelen en diervoeders (RASFF) ingevoerd; dit is allereerst een IT-instrument dat is opgezet om snel informatie over gezondheidsrisico’s in verband met levensmiddelen en diervoeders tussen nationale overheden uit te wisselen. Een land dat lid is van het […]

Commissie start openbare raadpleging over gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt

De input zal worden meegenomen in een nieuwe beleidsmededeling die tegen het einde van 2017 moet worden vastgesteld, zoals aangekondigd in de recente evaluatie van de strategie voor de digitale eengemaakte markt. Ingenomen met het initiatief van vicevoorzitter Andrus Ansip en commissaris Vytenis Andriukaitis, zeiden Mariya Gabriel en Carlos Moedas: […]

Acrylamide: lidstaten steunen voorstel van Commissie om acrymalidegehalte in levensmiddelen te verminderen

Als de nieuwe verordening wordt uitgevoerd, zullen exploitanten van levensmiddelenbedrijven maatregelen moeten nemen om de aanwezigheid van acrylamide te beperken. Deze maatregelen zijn afgestemd op de omvang en de aard van de bedrijven. Vytenis Andriukaitis, Europees commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid , is tevreden over de uitkomst van de stemming: […]

Antimicrobiële resistentie: Commissie intensiveert de strijd met nieuw actieplan

Antimicrobiële resistentie: Commissie intensiveert de strijd met nieuw actieplan

Het actieplan is gebaseerd op een “één gezondheid”-benadering die resistentie bij mens en dier aanpakt. De Commissie hecht tegelijkertijd haar goedkeuring aan het eerste resultaat van het plan: EU-richtsnoeren voor het verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen bij mensen[1]. Vytenis Andriukaitis, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei hierover: “Antimicrobiële resistentie vormt […]

Verklaring van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en EU-commissaris Christos Stylianides naar aanleiding van de internationale dag van de humanitaire hulp 2016

Verklaring van hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Federica Mogherini en EU-commissaris Christos Stylianides naar aanleiding van de internationale dag van de humanitaire hulp 2016

Ieder jaar wordt op de internationale dag van de humanitaire hulp stilgestaan bij de aanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad in 2003, waarbij 22 hulpverleners omkwamen, onder wie de speciale vertegenwoordiger van de VN in Irak, Sergio Vieira de Mello. Hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Mogherini en commissaris Stylianides hebben de volgende verklaring […]

Commissie lanceert Europees solidariteitskorps

Commissie lanceert Europees solidariteitskorps

Kristalina Georgieva, vicevoorzitter van de Europese Commissie, zal op 7 december om 13.00 u. het startschot geven voor het Europees solidariteitskorps. Tal van organisaties en vele jongeren zullen deelnemen aan dit evenement, dat plaatsvindt onder de Skyshelter op het Schumanplein in Brussel. Jongeren die interesse hebben voor solidariteitsacties in heel Europa […]

Vragen en antwoorden over het Europees solidariteitskorps

Vragen en antwoorden over het Europees solidariteitskorps

Zie IP/16/4165 en MEMO/16/4166   Wat is het idee achter het Europees solidariteitskorps? De Europese Unie is gebouwd op solidariteit: solidariteit tussen de burgers, solidariteit over de grenzen tussen de lidstaten heen en solidariteit bij de activiteiten binnen en buiten de Unie. Solidariteit is een gedeelde waarde waaraan in de hele Europese […]