Wat kan een mediator Nijmegen voor u betekenen?

Wat kan een mediator Nijmegen voor u betekenen?

oktober 4, 2019 Uit Door admin

Op het ogenblik dat u gaat scheiden spreekt het voor zich dat er bepaalde keuzes gemaakt zullen moeten worden. Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun scheiding niet nodeloos extra pijnlijk te maken waardoor ze een beroep doen op een zogenaamde scheidingsmediator. Wanneer jullie woonachtig zijn in Nijmegen of omgeving kan het wat dat betreft de moeite waard zijn om contact op te nemen met een mediator Nijmegen. Hij (of zij) kan u helpen om in onderling overleg tot bepaalde afspraken te komen. Op deze manier wordt er niet alleen voor gezorgd dat jullie scheiding efficiënter kan verlopen, daarnaast is het op deze manier ook nog eens mogelijk om de kostprijs van jullie scheiding zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Zo slaat u met een mediator Nijmegen eigenlijk twee vliegen in één klap. 

Het kennismakings- en intakegesprek 

Jullie kunnen wel de keuze maken om een beroep te doen op een mediator Nijmegen, het risico bestaat uiteraard nog steeds dat dit onverhoopt alsnog tegenvalt. Omwille van deze reden wordt er altijd eerst een kennismakingsgesprek gehouden. Dit gesprek is volledig vrijblijvend waardoor jullie er na afloop alsnog voor kunnen kiezen om andere stappen te ondernemen. Eveneens belangrijk om weten is dat er tijdens het kennismakingsgesprek door de mediator Nijmegen een kostenbegroting kan worden opgemaakt. Deze zorgt ervoor dat het voor u meteen duidelijk wordt met welke kostprijs er rekening dient te worden gehouden. Merken jullie dat er een klik is met de scheidingsmediator en willen jullie op deze manier verder gaan? In dat geval zal er zo snel mogelijk een intakegesprek plaatsvinden. 

Tijdens het intakegesprek is het belangrijk om zoveel mogelijk relevante informatie voor te leggen aan de mediator Nijmegen. Deze informatie heeft niet alleen betrekking tot de inkomens van beide partners, maar ook tot het vermogen, de eventuele schulden waarvan sprake is en mogelijke gezamenlijke eigendommen. Het spreekt voor zich dat er op vlak van dit laatste in het bijzonder zal worden gekeken naar mogelijk vastgoed. 

Ouderschapsplan voor minderjarige kinderen

Op het ogenblik dat jullie als ouders van minderjarige kinderen een beroep doen op de diensten van een mediator Nijmegen zal er rekening moeten worden gehouden met het opstellen van een ouderschapsplan. In dit plan wordt onder meer aangegeven welke ouder voor de kinderen zal zorgen en uiteraard ook hoe de zogenaamde kinderalimentatie wordt geregeld. Het opstellen van een ouderschapsplan is één van de eerste zaken die zal gebeuren op het ogenblik dat er een beroep wordt gedaan op een mediator Nijmegen. Pas daarna zal er worden gesproken over de verdeling van met name de inboedel.

Vastlegging van alle gemaakte afspraken op papier

Op het ogenblik dat alle afspraken zijn gemaakt is het zo dat deze uiteraard nog op papier gezet dienen te worden. Dit gebeurt ook door de mediator Nijmegen zelf. Het resultaat is een zogenaamde echtscheidingsconvenant welke door beide partijen dient te worden ondertekend. Vervolgens zal er op basis van dit document een verzoek tot echtscheiding gebeuren bij de rechtbank. Na ongeveer vier tot zes weken is er sprake van een uitspraak onder de vorm van een schikking. Vervolgens dient de echtscheiding te worden ingeschreven waarna deze is gefinaliseerd. In de praktijk zorgt een beroep doen op een mediator Nijmegen er dus duidelijk altijd voor dat u min of meer bent verzekerd van een vlotte scheiding.

Ook voor een mediator in de omgeving van Nijmegen, raadpleeg je descheidingsmediator.nl.