Politiek

Amsterdam wil Airbnb in toeristische buurten verbieden

Het beoogde stadsbestuur van Amsterdam wil Airbnb in toeristische buurten verbieden. Dat staat in het conceptcoalitieakkoord van GroenLinks, D66, PvdA en SP. Buiten deze drukke buurten blijft Airbnb nog maximaal dertig dagen per jaar toegestaan. Met de maatregelen wil de nieuwe coalitie de “verstoorde balans” herstellen. Of een verbod in een bepaalde buurt nodig is, wordt in overleg met het betreffende stadsdeel besloten.

Volgens de partijen worden de positieve kanten van toerisme “steeds meer overschaduwd door negatieve gevolgen” zoals overlast, drukte, afval en te veel eenzijdige winkels. Daarom wil het nieuwe stadsbestuur toerisme inperken en de vakantiegangers beter verspreiden over de stad. Formeel is de formatie overigens nog niet rond, maar het is onwaarschijnlijk dat de huidige samenstelling nog verandert.

Jaarlijks komen er 18 miljoen toeristen naar Amsterdam. Volgens Marjolein Moorman (PvdA) zal dit aantal met de huidige situatie stijgen tot 30 miljoen in 2030. Hoewel de partijen niet kunnen garanderen dat de toeristenstroom dankzij de nieuwe regels daadwerkelijk kleiner wordt, verwacht Moorman deze groei te kunnen beperken. “Wij zullen er alles aan doen om de stad leefbaar te houden”, zei zij tijdens een persconferentie.

Bewoners in het centrum van Amsterdam klagen al jaren over de toenemende drukte in de stad. “Nu is er eindelijk wat actie, maar het is eigenlijk te laat.”