Politiek

Eigen risico bij de ziektekosten is een goed instrument

De verhoging van het eigen risico in de zorg van 385 euro naar 400 euro in de zorg gaat niet door. Voor het aankondigen van dit heuglijke feit mocht de al maandenlang durende radiostilte in de kabinetsformatie wel even worden doorbroken. Het was aandoenlijk om te zien hoe de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie donderdag opeens alle tijd bleken te hebben om deze sigaar uit eigen doos op het Binnenhof uit te venten tegenover een ieder die dit maar horen wilde.

Geld kost het niet. Om het gelijk houden van het eigen risico te bekostigen, zullen de premies voor de ziektekostenverzekeringen worden verhoogd. Allen benadrukten dat het om een belangrijke stap ging. Het ontbrak er nog maar aan dat zij hun ogenschijnlijke geste van 15 euro niet vertaalden in guldens. Dan was het gebaar nóg groter geweest.