Gezondheid

Nieuw humanitair EU-programma voor integratie en opvang van vluchtelingen in Griekenland

Het gaat onder meer om ESTIA (Emergency Support to Integration and Accommodation), een programma voor de integratie en opvang van vluchtelingen en hun gezin. Zij krijgen een huurwoning en financiële bijstand. Europa slaat hiermee een andere weg in. Tot nu toe werd vooral steun verstrekt voor opvang in vluchtelingenkampen en rechtstreekse bevoorrading.

Christos Stylianides, commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing: “Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven van de vluchtelingen in Griekenland. Voortaan helpen we de mensen op een andere manier. De nieuwe projecten zijn erop gericht vluchtelingen uit de kampen te halen en ze onder te brengen in normale woningen. Zo kunnen ze een veiliger en gewoner leven leiden. Samen met onze humanitaire partners en de nationale instanties zetten we ons in om de kwetsbaarste vluchtelingen te helpen en onze humanitaire plicht op een kostenefficiëntere manier te vervullen.”

Dimitris Avramopoulos, commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap: “Europa betekent solidariteit. Sinds het begin heeft de Commissie een lange weg aan de zijde van Griekenland afgelegd. Via de projecten die wij vandaag opstarten, verlenen we ruimere steun aan het land maar ook aan degenen die onze bescherming nodig hebben. We stellen ongeveer 1,3 miljard euro aan EU-middelen ter beschikking om de Griekse migratiecrisis op te lossen.”

De contracten voor ESTIA werden aangekondigd door de Commissie en het vluchtelingenagentschap van de VN (UNHCR). De nieuwe financiering vormt een aanvulling op de 192 miljoen euro van het noodhulpinstrument uit 2016. De noodhulp voor Griekenland wordt daardoor meer dan verdubbeld tot 401 miljoen euro. In totaal stelt de Europese Unie tot 2020 meer dan 1,3 miljard euro ter beschikking om de migratieproblemen en het grensbeheer in Griekenland aan te pakken. Ze doet dat via verschillende financieringskanalen.

Het ESTIA-programma is goed voor 151 miljoen euro en bestaat uit:

Huurwoningen voor 30 000 mensen

Europa trekt 93,5 miljoen euro uit om samen met de UNHCR voor 22 000 opvangplaatsen in stedelijke gebieden te zorgen, een grootschalig huurproject dat de levensomstandigheden van de vluchtelingen moet verbeteren. Eind dit jaar moeten zowat 30 000 vluchtelingen terecht kunnen in Griekse huurappartementen. Ongeveer tweeduizend van die gehuurde opvangplaatsen bevinden zich op de Griekse eilanden, maar het grootste deel van de appartementen wordt gehuurd in grote en kleine steden op het vasteland. De plaatselijke eigenaren krijgen daarvoor vaste en betrouwbare huurinkomsten. Ook een aantal Griekse gemeenten neemt formeel aan dit project deel.

Financiële bijstand voor eigen aankoop van basisbehoeften

Nog eens 57,6 miljoen euro gaat naar een gezamenlijk project met de UNHCR voor het opzetten van een sociaal basisvangnet voor alle asielzoekers en vluchtelingen in Griekenland. Zij krijgen een vast maandelijks bedrag via een specifieke kaart, zodat ze op een menswaardige manier in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Het geld wordt consequent over het hele land verdeeld. De toewijzingen zijn gebaseerd op het aantal gezinsleden en gekoppeld aan het Griekse sociale vangnet voor noodsituaties. Met de kaart kunnen de vluchtelingen voedsel en medicijnen kopen en het openbaar vervoer gebruiken. Daardoor komt de steun uiteindelijk terecht bij de lokale economie, familiebedrijfjes en dienstverleners.

De rest van de financiering gaat naar bestaande projecten van ngo’s die de dringendste humanitaire problemen in Griekenland aanpakken, zoals het verstrekken van onderdak, eerstelijns gezondheidszorg, psychosociale bijstand, betere hygiëne en informeel onderwijs.

Complete lijst van gefinancierde projecten.

Achtergrond

In dringende en uitzonderlijke omstandigheden, zoals de toegenomen instroom van vluchtelingen in Europa, kan de Europese Commissie via het noodhulpinstrument humanitaire hulp financieren voor mensen in nood op het grondgebied van de EU. Tot 2018 stelt de EU 700 miljoen euro beschikbaar via partnerorganisaties zoals VN-agentschappen, het Rode Kruis en niet-gouvernementele organisaties.

De humanitaire hulp van de Commissie vult andere financieringsbronnen van de EU aan waaruit al aanzienlijke financiële bijstand aan Griekenland is verleend, zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie, het Fonds voor interne veiligheid, het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen en het EU-gezondheidsprogramma. De hulp vormt ook een aanvulling op het vrijwillige aanbod aan materiële bijstand van landen die deelnemen aan het Uniemechanisme voor civiele bescherming.

Links

Archiefbeelden en foto’s:

Meer informatie