Gezondheid

Commissie start openbare raadpleging over gezondheid en zorg in de digitale eengemaakte markt

De input zal worden meegenomen in een nieuwe beleidsmededeling die tegen het einde van 2017 moet worden vastgesteld, zoals aangekondigd in de recente evaluatie van de strategie voor de digitale eengemaakte markt.

Ingenomen met het initiatief van vicevoorzitter Andrus Ansip en commissaris Vytenis Andriukaitis, zeiden Mariya Gabriel en Carlos Moedas:

“Wij streven naar verbetering van de levenskwaliteit van de Europese burgers door ten volle gebruik te maken van digitale technologieën om de Europese stelsels op het gebied van gezondheid, zorg en onderzoek te verbeteren. Deze raadpleging zal ons helpen na te gaan hoe aan de burgers, gezondheidswerkers en onderzoekers een betere toegang tot gezondheidsgegevens, preventie, snelle reactie op pandemische bedreigingen, gepersonaliseerde behandelingen en zorg kunnen worden geboden. Wij overwegen nieuwe digitale initiatieven om inzake het vrije verkeer van patiënten en gegevens vooruitgang te boeken, de modernisering van de nationale gezondheidsstelsels te ondersteunen en verspreide gegevens en innovatieve kennis uit heel Europa bijeen te brengen. De burgers en hun welzijn zijn onze eerste prioriteit en staan centraal in ons beleid.”

De raadpleging zal informatie verzamelen met betrekking tot drie belangrijke pijlers:

 • beveiligde toegang voor burgers tot hun medische gegevens en de mogelijkheid die te delen over de grenzen heen, met verduidelijking van de rechten van de burgers en bevordering van de interoperabiliteit van elektronische medische dossiers in Europa;
 • gegevens en deskundigheid delen en aan elkaar koppelen om onderzoek te bevorderen, gezondheid en zorg te personaliseren en beter op epidemieën te anticiperen;
 • gebruikmaken van digitale diensten ter bevordering van meer mondigheid van de burgers en geïntegreerde persoonsgerichte zorg.
 • Burgers, patiëntenorganisaties, gezondheidswerkers en zorgverleners, overheden, onderzoekers, bedrijven, investeerders, verzekeraars en gebruikers van digitale gezondheidsinstrumenten worden uitgenodigd om hun mening te geven via EU Survey tot en met 12 oktober 2017.

  Achtergrond

  Demografische veranderingen, de toename van chronische ziekten, infectieziekten die weer de kop opsteken en de stijgende kosten van de gezondheidszorg vormen belangrijke uitdagingen voor de gezondheidszorg in Europa. In de Mededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels luidde de conclusie dat het vermogen van de lidstaten om in de toekomst hoogwaardige gezondheidszorg te bieden aan alle burgers zal afhangen van het veerkrachtiger maken van de gezondheidsstelsels, met behoud van kostenefficiëntie en financiële duurzaamheid.

  Digitale innovatie kan kostenefficiënte instrumenten bieden ter ondersteuning van de overgang van een ziekenhuis-gebaseerd zorgmodel naar een persoonsgerichte geïntegreerde aanpak, kan daarbij de gezondheidsbevordering, preventie en toegang tot zorg verbeteren, en tot de duurzaamheid en veerkracht van de gezondheidsstelsels bijdragen. Die innovatie kan het voor de burgers mogelijk maken hun recht op toegang tot hun gezondheidsgegevens overal in Europa daadwerkelijk uit te oefenen. Zij kan bijdragen tot een verbetering van het toezicht inzake en de vroegtijdige opsporing van uitbraken van infectieziekten. Ook kan zij een veel snellere diagnose en behandeling van patiënten mogelijk maken. Bijvoorbeeld op het gebied van zeldzame ziekten zou de huidige gemiddelde termijn voor de diagnose van een bekende zeldzame ziekte van 5,6 jaar kunnen worden teruggebracht tot één jaar dankzij moleculaire diagnose en teleconsulten met specialisten. Bovendien stimuleert de digitale transformatie van de gezondheidzorg het mondiger maken van burgers, zodat zij hun eigen gezondheid kunnen beheren en eenvoudiger met zorgverleners kunnen communiceren.

  De recente Tussentijdse evaluatie van de digitale eengemaakte markt pakt deze problemen aan. Daarin wordt voorgesteld dat de Commissie de noodzaak voor en reikwijdte van maatregelen inzake digitale gezondheid en zorg nader beschouwt, in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, de rechten van patiënten en elektronische identificatie.

  De werkzaamheden van de Commissie op dit gebied bouwen voort op reeds bestaande initiatieven op het gebied van digitale gezondheid, zoals het actieplan e-gezondheidszorg, het programma Horizon 2020 en financieringsprogramma’s voor onderzoek en innovatie in het kader van “Actief en ondersteund leven”, het programma Connecting Europe Facility, de Europese referentienetwerken voor zeldzame en complexe ziekten, en het Europees innovatiepartnerschap voor actief en gezond ouder worden.

  Voor meer informatie:

  Tussentijdse evaluatie digitale eengemaakte markt

  Speciale Eurobarometer 460. “Attitudes towards the impact of digitisation and automation on daily life”

  Gezondheid in de digitale eengemaakte markt
  eHealth policies

  Mededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidsstelsels

  Onderzoek en innovatie op het gebied van gezondheidszorg