Politiek

Smartphone op school: streng verboden

‘Soms zitten leraren zelf wél te Facebooken tijdens het surveilleren bij toetsen. Ik vind eigenlijk dat dat niet kan,” zegt Chiel (15). „Je moet tijdens zo’n toets een leraar weleens iets vragen en dan krijg je hun aandacht niet. Dat is wel irritant,” vult Ellen (13) aan.

Ellen en Chiel zitten op het Antoon Schellenscollege in Eindhoven, een vmbo-school die een strikt smartphoneverbod hanteert. „Tussen half negen en drie ligt dat ding in hun kluisjes, ook in pauzes”, zegt leerjaarcoördinator Adrie Matthijssen. „Dat is al zo sinds de eerste smartphones kwamen, een jaar of zes geleden. Overigens hebben we ook met leraren de afspraak om geen smartphones te gebruiken tijdens lestijden.” Het toetsverhaal was een incident, zegt hij.

„Je hoort van andere scholen dat die enorm in hun maag zitten met alle afleiding in de klas”, vertelt docent Rhea Flohr. Er zijn ook scholen die smartphone-gebruik voor bijvoorbeeld educatieve YouTube-filmpjes juist aanmoedigen. „Sommige leraren zetten bakken neer waar iedereen zijn telefoon in moet leggen voor de les. Maar schoolbreed beleid is er vaak niet. Ons beleid – dat ding de hele dag in de kluis – dat heb ik nog niet op veel andere scholen gehoord. Maar je hoort wel veel klachten van docenten elders dat leerlingen tijdens de les constant op Snapchat of Instagram zitten.”

Er zijn geen cijfers over smartphonebeleid op scholen. Het ministerie van Onderwijs signaleert dat de omgang met smartphones sterk verschilt van school tot school. Enkele ambtenaren brachten onlangs een oriënterend werkbezoek aan het Antoon Schellenscollege, waarbij NRC aanschoof. Het ministerie organiseerde onlangs ook een expert-meeting met diverse onderzoekers en schoolvertegenwoordigers. Daar kwam naar voren dat recent onderzoek aantoont dat constant smartphonegebruik effect heeft op concentratie, stress en sociaal gedrag. Maar helemaal verbieden is voor de meeste scholen te rigoureus, ook omdat smartphones kunnen worden gebruikt om informatie op te zoeken, en om de leerlingen te leren omgaan met de digitale wereld.

Lees ook: Hoe de smartphone ons verslaafd maakt.