Gezondheid

Humanitaire wereldtop: Europese Unie zegt middelen toe voor actie

De Europese Unie (EU) is vastbesloten flink vooruitgang te boeken op elk van de vijf kerngebieden waarvoor kernverplichtingen zijn vastgesteld door de VN. De EU heeft tijdens de humanitaire wereldtop individuele vastleggingen toegezegd voor beleidslijnen, programma’s en fondsen waarvoor zij verantwoordelijk is. De kernprioriteiten die op de top door de EU zijn aangewezen, betreffen onder andere: investeringen in weerbaarheid, efficiënte en effectieve financiering, eerbiediging van het internationale humanitaire recht, voorkoming en beëindiging van crises en het overbruggen van de kloof tussen humanitaire hulp en ontwikkelingswerk.

De allereerste humanitaire wereldtop biedt de wereldgemeenschap de gelegenheid het humanitaire optreden de komende jaren te versterken en te hervormen. De Europese Unie, die vertegenwoordigd werd door Kristalina Georgieva, vicevoorzitter van de Europese Commissie, Christos Stylianides, EU-commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, en Neven Mimica, EU-commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, heeft tijdens de top concrete maatregelen aangekondigd.

De EU verheugt zich over de tijdens de top gelanceerde “Grand Bargain” en is bereid te helpen bij de aanpak van het financieringstekort op het gebied van humanitaire hulp, dat naar schatting 15 miljard dollar bedraagt volgens het panel op hoog niveau over humanitaire financiering onder leiding van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Met de Grand Bargain wordt de komende vijf jaar ten minste één miljard dollar overgeheveld naar de frontlinie van het humanitaire optreden. De start van de Grand Bargain, een efficiëntiepact dat werd voorgesteld door het panel en waarover is onderhandeld door belangrijke donors en hulporganisaties, biedt meer donors en uitvoerende organisaties de kans om mee te doen en zich te scharen achter meer dan vijftig verbintenissen, waaronder meer hulp in de vorm van contant geld, meer directe financiering voor nationale en lokale hulpverleners, betere en onpartijdige effectbeoordelingen en minder bureaucratie door geharmoniseerde eisen voor de verslaglegging.

De EU is een van de eerste donors die in 2016 de mondiale doelstelling heeft bereikt om vier procent van het budget voor humanitaire hulp te reserveren voor onderwijs. De EU kondigde tijdens de top ook aan 5 miljoen euro uit te trekken voor het platform “Education Cannot Wait – A Fund for Education in Emergencies” en geeft zo concrete steun aan deze prioriteit. Het platform zal aanvankelijk worden geleid door Unicef en is bedoeld om meer politieke, operationele en financiële steun te genereren voor onderwijs voor kinderen en jongeren in een crisissituatie. Het streven is om in het eerste jaar 150 miljoen dollar te mobiliseren, wat in het vijfde jaar moet zijn opgelopen tot 1,5 miljard dollar, om onderwijs te bieden aan in totaal 75 miljoen kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van een crisis.

Ten slotte heeft de EU tijdens de top herhaald dat zij bezig is met het mobiliseren van een subsidie van meer dan 500 miljoen euro voor landen die het zwaarst zijn getroffen door de huidige hongersnood als gevolg van El Niño. Dit is een gezamenlijk initiatief van de EU-diensten voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. In december 2015 is een eerste tranche van 125 miljoen euro goedgekeurd voor de financiering van noodhulp. De goedkeuringsprocedure voor een tweede tranche van 414 miljoen euro voor zowel humanitaire als ontwikkelingshulp in verband met El Niño is momenteel gaande.

Achtergrond

Op 23 en 24 mei komen in Istanbul meer dan vijftig wereldleiders en vijfduizend belanghebbenden uit de humanitaire en ontwikkelingssector en uit de politiek bijeen op de allereerste humanitaire wereldtop om te proberen een kentering te bewerkstelligen in de ontwikkeling dat de humanitaire behoeften almaar toenemen en om het internationale hulpsysteem doeltreffender en doelmatiger te maken.

De EU is actief betrokken geweest bij de twee jaar durende voorbereidingen. In de aanloop naar de top zijn meer dan 23 000 belanghebbenden, zoals regeringen, bedrijven, hulporganisaties, maatschappelijke organisaties, lokale gemeenschappen en jongerengroepen, geraadpleegd om manieren te vinden om beter te voldoen aan de groeiende behoeften aan humanitaire hulp.

Meer informatie over de humanitaire wereldtop is te vinden op de website.