Gezondheid

EU stelt 83 miljoen EUR ter beschikking om de situatie van vluchtelingen in Griekenland te verbeteren

EU-commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, Christos Stylianides, heeft vandaag in Athene de eerste contracten ondertekend in het kader van het nieuwe instrument voor noodhulp binnen de EU, dat is opgezet om lidstaten te helpen het hoofd te bieden aan crises, zoals grote aantallen vluchtelingen.

“We moeten zo snel mogelijk opnieuw zorgen voor waardige leefomstandigheden voor vluchtelingen en migranten in Europa. Met de eerste projecten die op het terrein actief zijn, geven we een concreet voorbeeld van hoe de EU de uitdagingen aanpakt waarmee Europa wordt geconfronteerd. De financiering is bestemd voor de partners op het gebied van humanitaire hulp die nauw samenwerken met de Griekse regering en de lokale ngo’s om ervoor te zorgen dat op zoveel mogelijk plaatsen op een goed gecoördineerde en gestructureerde manier hulp wordt geboden”, aldus Christos Stylianides, EU-commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing.

De commissaris heeft de Griekse minister Mouzalas ontmoet en projecten bezocht die vluchtelingen zullen steunen in Eleonas, samen met de minister en de burgemeester van Athene, de heer Kaminis.

Dankzij deze nieuwe projecten zal de Commissie tienduizenden vluchtelingen en migranten in Griekenland helpen voorzien van primaire gezondheidszorg, voeding, betere omstandigheden op het vlak van hygiëne, kindvriendelijke ruimten en de bouw van tijdelijke huisvesting.

De vandaag aangekondigde steun komt bovenop de algemene EU-steun die in het kader van de vluchtelingencrisis in Griekenland is verleend. Sinds 2015 heeft Griekenland reeds 181 miljoen EUR aan noodfinanciering ontvangen uit het Fonds voor asiel, migratie en integratie en het Fonds voor interne veiligheid om de vluchtelingencrisis te beheersen, bovenop de 509 miljoen EUR die reeds is toegewezen in het kader van deze fondsen voor het Griekse nationale programma 2014-2020.

Overzicht van de financiering

Partner van de EU op het gebied van humanitaire hulp

Bedrag

Duur

Type actie

UNHCR

25 miljoen EUR

9 maanden

50 000 vluchtelingen op 15 locaties zullen een beroep kunnen doen op (1) technische en materiële bijstand (zoals slaapmatten, dekens, kleding, hygiënekits, regenponcho’s, sokken, keukenuitrusting, zeep en lampen op zonne-energie), (2) water en bijstand op het gebied van sanitaire voorzieningen en hygiëne in tijdelijke accommodatie, (3) beschermingshulp, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide of van hun familie gescheiden kinderen. Aanvullend onderdeel: steun voor de humanitaire gemeenschap in Griekenland op het gebied van de coördinatie van humanitaire hulp.

Internationale Federatie van het Rode Kruis

15 miljoen EUR

10 maanden

44 000 vluchtelingen op 15 locaties zullen een beroep kunnen doen op (1) basisgezondheidszorg, (2) voedselpakketten en non-food-artikelen, zoals slaapmatten, dekens, kleding, hygiënekits (onder meer voor vrouwen), keukenuitrusting en zeep, (3) water, bijstand op het gebied van sanitaire voorzieningen en hygiëne, (4) psychosociale hulp, (5) hulp om familiebanden te herstellen dankzij het wereldwijde netwerk van het Rode Kruis.

Danish Refugee Council (de Deense Vluchtelingenraad)

8 miljoen EUR

9 maanden

7 500 begunstigden zullen gebruik kunnen maken van een multisectorale aanpak met onder meer steun voor locatiebeheer, beschermingsmaatregelen, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne en onderdak en levering van essentiële hulpgoederen ter dekking van de behoeften in vijf locaties.

International Rescue Committee

10 miljoen EUR

10 maanden

Multisectorale steun, inclusief beschermingsmaatregelen, psychosociale steun, veilige ruimten voor vrouwen, veilige ruimten waar kinderen kunnen leren en herstellen, water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, en voedselhulp voor 16 000 begunstigden

Save the Children

7 miljoen EUR

12 maanden

Het uitvoeren van kinderbeschermingsactiviteiten voor kwetsbare, bedreigde kinderen en hun gezinnen die in continentaal Griekenland zijn gestrand. De activiteiten omvatten het opzetten van kindvriendelijke ruimten, niet-formeel onderwijs, psychosociale steun en voeding. Voor niet-begeleide minderjarigen en van hun familie gescheiden kinderen zullen er in partnerschap met de Griekse nationale autoriteiten specifieke maatregelen worden genomen.

OXFAM

6 miljoen EUR

12 maanden

Bijstand voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne, voeding, bescherming en verbetering van onderdak (ter voorbereiding op de winter) en andere essentiële zaken. Verbetering van douches en toiletten voor 3 000 personen, een betere toegang tot diensten en meer aandacht voor het ontwerp en het beheer van beschermingsvoorzieningen voor 2 750 personen. Beide activiteiten zijn geconcentreerd in het westen, een gebied waar weinig partners actief zijn. In het noorden ligt de klemtoon op levensmiddelen voor 3 000 mensen, voornamelijk via vouchers. De essentiële goederen voor 3 000 mensen bevatten onder meer 600 kits om onderdak op de winter voor te bereiden.

Arbeiter-Samariter-Bund

5 miljoen EUR

12 maanden

Het aanbieden van onderdak en basisdiensten zoals gezondheidszorg en psychosociale steun, non-food-artikelen, kindvriendelijke ruimten, juridische bijstand en vertolking voor 1 500 begunstigden in Thessaloniki.

Médecins Du Monde

7 miljoen EUR

12 maanden

Primaire gezondheidszorg, verwijzingen voor specialistische medische zorg, psychosociale steun voor migranten en vluchtelingen.

Het project heeft als doel de gezondheidsrisico’s te beperken en gezondheidszorg aan te bieden (met inbegrip van gespecialiseerde gezondheidszorg) aan 18 000 vluchtelingen en migranten die gestrand zijn in Griekenland, via vaste en mobiele medische eenheden. Daarbij worden nationale curricula en verwijzingsmechanismen geëerbiedigd.

 

Achtergrond

Op 2 maart heeft de Commissie een snellere en meer gerichte manier voorgesteld om te reageren op grote crises, onder meer door de lidstaten te helpen het hoofd te bieden aan grote aantallen vluchtelingen in de vorm van een instrument voor noodhulp.

Nadat de Raad op 15 maart Verordening EU/2016/369 had aangenomen, heeft het Europees Parlement op 13 april de begroting voor de eerste ronde van EU-financiering goedgekeurd. In 2016 zal als aanvulling op de bestaande inspanningen naar schatting 300 miljoen EUR nodig zijn via andere vormen van steun. Het resterende bedrag zal naar verwachting later dit jaar beschikbaar worden.

De financiering voor noodhulp vormt een aanvulling op andere financieringsinstrumenten van de EU, zoals het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF), het Fonds voor interne veiligheid (ISF), het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) en het EU-gezondheidsprogramma, waarmee reeds in aanzienlijke mate bijstand in Griekenland werd gefinancierd. Deze financiering vormt ook een aanvulling bij de bijstand die via het EU-mechanisme voor civiele bescherming wordt verleend, dat is gebaseerd op vrijwillige aanbiedingen van de deelnemende landen.

 

Nadere informatie:

MEMO/16/1448: Vragen en antwoorden: eerste projecten met EU-steun voor vluchtelingen in Griekenland in het kader van het nieuwe instrument voor noodhulp

FACTSHEET: Managing the refugee crisis: financial support to Greece

Europese migratieagenda

Verordening (EU) 2016/369 van de Raad betreffende de verstrekking van noodhulp binnen de Unie

Website van commissaris Stylianides