Maatschappij

EU lanceert nieuw e-certificeringssysteem voor ingevoerde biologische producten

Het systeem genereert uitgebreidere statistische gegevens over ingevoerde biologische producten en vermindert de administratieve lasten voor marktdeelnemers en autoriteiten.Tijdens een overgangsperiode van zes maanden zal zowel met papieren als met elektronische certificaten worden gewerkt. Dankzij die strenge normen zijn we op wereldvlak de referentie bij uitstek kunnen worden wat voedsel betreft, maar we moeten naar nieuwe en betere manieren blijven streven om nog meer te doen. Doordat Traces de bewegingen van de zendingen traceert en het risicobeheer van geweigerde zendingen vergemakkelijkt, is het ook van onschatbare waarde gebleken om snel op gezondheidsbedreigingen te kunnen reageren.AchtergrondDeze nieuwe regels zijn er gekomen na aanbevelingen van de Europese Rekenkamer en een verzoek van de lidstaten om in te spelen op bezorgdheden over het toezicht op het verkeer van biologische producten en over de consistentie van de invoercontroles. Vanaf 19 oktober 2017 zullen de invoercertificaten uitsluitend in elektronische vorm bestaan.EU-commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling Phil Hogan: “Onze vastberaden keuze voor strenge certificerings- en inspectiemaatregelen vormt een belangrijk onderdeel van de voedselveiligheidsnormen van de EU. Deze nieuwe regels verbeteren de traceerbaarheid van biologische producten, die een belangrijke groeimarkt vormen.”In de praktijk vereisen de nieuwe regels dat de invoercertificaten van de producten worden toegevoegd aan het Trade Control & Expert System (Traces), het bestaande elektronische systeem voor het traceren van bewegingen van levensmiddelen in de EU. Zij hebben tot doel de traceerbaarheid van biologische producten te verbeteren en mogelijke fraude terug te dringen.Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1842 van de Commissie van 14 oktober 2016 wijzigt Verordening (EG) nr. 1235/2008 wat betreft het elektronische controlecertificaat voor ingevoerde biologische producten en bepaalde andere elementen, en Verordening (EG) nr. 889/2008 wat betreft de voorschriften voor verduurzaamde of verwerkte biologische producten en informatieverstrekking.Meer informatie Meer over biologische landbouw in de EU. Zoals reeds is gebleken, bevordert het Traces-systeem, dat dag en nacht toegankelijk is, de handel; het zorgt er namelijk voor dat de handelspartners en de bevoegde autoriteiten gemakkelijk toegang krijgen tot informatie over de bewegingen van hun zendingen en het versnelt de administratieve procedures. Dit baanbrekend e-certificeringssysteem zal de voedselveiligheidsvoorschriften helpen versterken en mogelijke fraude helpen terugdringen.