Maatschappij

De ondergang van de olie-industrie in 64 stappen

Op de eerste dag van juni trok Donald Trump kleerscheuren in het klimaatakkoord van Parijs. Vorige week, op woensdag rond lunchtijd, haalde het Verenigd Koninkrijk voor het eerst meer elektriciteit uit duurzame energie dan uit kolen en gas. Diezelfde dag voer de eerste tanker met Amerikaans schaliegas de Rotterdamse haven binnen.

Dit is het moment om een eerste boek te lezen over de energietransitie, de overstap van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. De Tesla-revolutie – Waarom de olie-industrie haar macht verliest is zo’n boek. Economisch journalist Willem Middelkoop en energie-onderzoeker Rembrandt Koppelaar leggen basale energie-kwesties uit in 64 overzichtelijke vragen. Is er wereldwijd nog genoeg steenkool? Wanneer bereikt de mondiale olieproductie de top? Hoeveel energie heeft de wereld nodig?

Rembrandt Koppelaar & Willem Middelkoop: De Tesla-revolutie Waarom de olie-industrie haar macht verliest